Open Site Navigation
אילו תחומים קיימים בחברה שלכם?
באילו טכנולוגיות אתם עובדים?
האם קיימת/ התקיימה בעבר התנדבות קבועה במסגרת החברה?
איך שמעתם עלינו?
להוסיף אתכם לרשימת התפוצה שלנו?
האם ברור לך שהפעילות עם CFI היא התנדבותית לחלוטין, אך דורשת התחייבות בסיסית של 4 שעות התנדבות שבועיות למשך כ-6 חודשים? (המענה "כן" לא מהווה התחייבות משפטית אלא הצהרת כוונות)
מאילו תחומי פיתוח המפתחים שלכם מגיעים?

טופס התנדבות חברה טכנולוגית

היי!

ההתנדבות אצלינו היא פלטפורמה מדהימה לתרום מהידע שיש בחברה שלכם, לייצר אימפקט משמעותי ולהשפיע על איכות החיים בישראל. 
כדי שנוכל לעשות את זה בצורה מקצועית ומוצלחת נשמח למענה קצר על השאלות הבאות.